Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej środków trwałych w świetle przepisów prawa podatkowego i bilansowego
1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i Sk-a, Poznań 2011
2. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005
3. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
4. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych, C. H. Beck, Warszawa 2009
5. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
6. Garbacik H., Amortyzacja środków trwałych w firmie, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012
7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
8. Godlewska J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle ustawy o rachunkowości u ustaw podatkowych, Infor, Warszawa 2003
9. Góra E., Szulc R., Klasyfikacja środków trwałych, ODDK, Gdańsk 2005
10. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005
11. Jaruga A., Turzyński M., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa 2004
12. Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005
13. Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007
14. Nawrot R. A., Amortyzacja podatkowa i bilansowa, C. H. Beck, Warszawa 2009
15. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007
16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008
17. Pietrasiewicz W., M. Romaniuk, Koszty uzyskania przychodów, C. H. Beck, Warszawa 2006
18. Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2010
19. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
20. Tarka M., Kałwa A., Diakonow A., Amortyzacja środków trwałych. Aspekt podatkowy i bilansowy, Difin, Warszawa 2007
21. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
22. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
24. Wieczorek-Fronia M., Grzybowska M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2008
25. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M., Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujęcie rachunkowe i podatkowe, ODDK, Gdańsk 2008
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone