Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
RACHUNKOWOŚĆ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. Ogólna definicja rachunkowości
1.2. Normy prawne rachunkowości w Polsce
1.3. Funkcje rachunkowości
1.4. Podstawowe zasady rachunkowości
1.5. Elementy systemu rachunkowości

ROZDZIAŁ II.
ZARZĄDCZE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI
2.1. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny zarządzania
2.2. Ewolucja rachunkowości zarządczej
2.3. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
2.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów
2.5. Rachunkowość zarządcza a kontroling

ROZDZIAŁ III.
WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ NA POTRZEBY KONTROLINGU
3.1. Geneza kontrolingu
3.2. Istota i zakres kontrolingu
3.3. Funkcje kontrolingu
3.4. Klasyfikacja kontrolingu
3.5. Controller w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ IV.
BUDŻETOWANIE JAKO NARZEDZIE KONTROLINGU
4.1. Pojęcie i funkcje budżetowania
4.2. Zasady sporządzania budżetów
4.3. Etapy procesu budżetowania
4.4. Metody sporządzania budżetów
4.5. Klasyfikacja budżetów

ROZDZIAŁ V.
SYSTEM KONTROLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
5.2. Przesłanki wprowadzenia kontrolingu w przedsiębiorstwie XYZ
5.3. Budżetowanie jako istotny element kontrolingu w przedsiębiorstwie XYZ
5.4. Funkcjonowanie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie XYZ
5.5. Ocena wprowadzonego kontrolingu operacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone