Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Definicja władz publicznych
1.2. Geneza i istota samorządu terytorialnego
1.3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego
1.4. Zadania samorządu terytorialnego
1.5. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

ROZDZIAŁ II.
SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
2.1. Istota i zakres rachunkowości budżetowej
2.2. Zastosowanie klasyfikacji budżetowej
2.3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości
2.4. Obieg i kontrola dokumentów w rachunkowości budżetowej

ROZDZIAŁ III.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej jst
3.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych 3.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych wg Rozporządzenia z dnia 3.02.2010 r.
3.4. Sprawozdania budżetowe w systemie sprawozdawczości

ROZDZIAŁ IV.
ELEMENTY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej jst
4.2. Bilans
4.3. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
4.4. Zestawienie zmian w funduszu

ROZDZIAŁ V.
ANALIZA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
5.1. Ogólna charakterystyka jst
5.2. Analiza bilansu jst
5.3. Analiza rachunku zysków i strat jst
5.4. Ocena jst na podstawie przeprowadzonej analizy

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone