Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do tematu
ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ANALIZY EKONOMICZNEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej
1.2. Rodzaje analiz i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.3. Pojęcie i istota analizy ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej
1.4. Metody analizy ekonomicznej
1.5. Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej

ROZDZIAŁ II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO PODSTAWA INFORMACYJNA ANALIZY EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości przedsiębiorstwa
2.2. Normy prawne sprawozdań finansowych
2.3. Znaczenie sprawozdań finansowych
2.4. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.5. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

ROZDZIAŁ III. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Bilans
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.5. Informacja dodatkowa

ROZDZIAŁ IV. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Analiza wstępna bilansu
4.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat
4.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.4.1. Analiza wskaźników płynności finansowej
4.4.2. Analiza wskaźników rentowności
4.4.3. Analiza wskaźników sprawności działania
4.4.4. Analiza wskaźników zadłużenia

ROZDZIAŁ V. ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE SPRAWOZDAN FINANSOWYCH W LATACH...
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
5.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa X
5.3. Analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa X
5.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa X
5.5. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone