Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów,
na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja -
propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW - PODSTAWOWE POJĘCIA
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń pracowników
1.2. Zasady różnicowania wynagrodzeń
1.3. Formy wynagrodzeń
1.4. Składniki wynagrodzeń

ROZDZIAŁ II.
PRAWNE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
2.1. Pojęcie i istota rachunkowości
2.2. Prawne regulacje rachunkowości
2.3. Zadania rachunkowości
2.4. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości

ROZDZIAŁ III.
KOSZTY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Ogólna definicja kosztów
3.2. Pojęcie kosztów pracy
3.3. Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie
3.4. Stawki kosztów pracy

ROZDZIAŁ IV.
ISTOTA ROZRACHUNKÓW PRACOWNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Pojęcie rozrachunków
4.2. Klasyfikacja rozrachunków w przedsiębiorstwie
4.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
4.4. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

ROZDZIAŁ V.
ROZRACHUNKI ZWIĄZANE Z WYNAGRADZANIEM PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
5.1. Ogólny zarys działalności X
5.2. Charakterystyka pracowników przedsiębiorstwa X
5.3. Lista płac pracowników w przedsiębiorstwie X
5.4. Zapisy na kontach "księgi głównej"

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WKRESÓW
SPIS TABEL
ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone