Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO
1.1. Definicja podatku
1.2. Ewolucja systemu podatkowego
1.3. Funkcje podatków i zasady ich poboru
1.4. Techniki podatkowe i konstrukcja podatku
1.5. Klasyfikacja podatków
1.6. Miejsce i rola podatku w systemie dochodów publiczno-prawnych

ROZDZIAŁ II.
OGÓLNE REGULACJE W ZAKRESIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG
2.1. Uregulowania prawne
2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku
2.3. Podstawa opodatkowania
2.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe
2.5. Skale i stawki podatkowe

ROZDZIAŁ III.
IMPORT TOWARÓW W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
3.1. Pojęcie importu towarów
3.2. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów
3.3. Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
3.4. Odliczenie podatku naliczonego w przypadku importu towarów
3.5. Opodatkowanie importu towarów sprowadzonych do składu celnego
3.6. Termin zapłaty VAT z tytułu importu towarów w procedurach uproszczonych

ROZDZIAŁ IV.
ZWOLNIENIA Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW W MYŚL USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
4.1. Definicja zwolnienia w doktrynie podatkowej
4.2. Ogólna charakterystyka zwolnień z tytułu importu towarów w myśl rozdziału 3 ustawy o podatku od towarów i usług
4.3. Zwolnienia podmiotowe od podatku VAT w roku 2010 i 2011
4.4. Informacja o zwolnieniu podmiotowym dla podatników podatku VAT w roku 2010 i 2011, którzy zrezygnowali ze zwolnienia w trakcie roku

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone