Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Istota diagnozy ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie
1.1. Definicja przedsiębiorstwa
1.2. Istota kondycji finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analiz ekonomiczno-finansowych
1.4. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej
1.5. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa - analiza wskaźnikowa
1.5.1. Wskaźniki płynności finansowej
1.5.2. Wskaźniki rentowności
1.5.3. Wskaźniki sprawności działania
1.5.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział II.
Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
2.1. Pojęcie rachunkowości zarządczej i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna
2.3. Pojęcie i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania
2.4. Rachunek kosztów zmiennych

Rozdział III.
Istota analizy wrażliwości
3.1. Próg rentowności i jego przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.2. Próg rentowności w produkcji jedno- i wieloasortymentowej
3.3. Analiza wrażliwości w progu rentowności
3.4. Dźwignia operacyjna

Rozdział IV.
Ocena przedsiębiorstwa X na podstawie analizy wrażliwości
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
4.2. Analiza uzyskanych przychodów
4.3. Analiza poniesionych kosztów
4.4. Analiza wyniku finansowego
4.5. Analiza progu rentowności
4.6. Zarządzanie w dobie kryzysu

Podsumowanie
Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków
Spisi schematów
Aneks
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone