Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce  budżetowej

Rozdział II.
Organizacja rachunkowości budżetowej
2.1. Mienie publiczne
2.2. Wycena aktywów i pasywów
2.3. Obieg i kontrola dokumentów
2.4. Zakładowy plan kont
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna
   
Rozdział III.
Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
3.2. Wycena aktywów i pasywów
3.3. Wykaz kont syntetycznych
3.3.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.3.2. Ewidencja kosztów i przychodów
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych
3.6. Sprawozdawczość budżetowa

Rozdział IV.
Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy X
4.1. Organizacja działania
4.2. Zadania Gminy
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Podsumowanie
Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków
Spisi schematów
Aneks
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone